Loading...

فرم ارزیابی ویزای سرمایه گذاری

فرم ارزیابی ویزای سرمایه گذاری

چنانچه سابقهٔ مدیریت کسب و کار و یا سرمایه گذاری دارید و تمایل دارید از طریق ایجاد کسب و کار و یا سرمایه گذاری به استرالیا مهاجرت کنید، فرم ارزیابی ویزا های سرمایه گذاری را با دقت پر کنید. شرایط شما به طور دقیق توسط وکیل رسمی مهاجرت ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی به شما اعلام میگردد. لطفا توجه داشته باشید که صداقت شما در پر کردن فرم به کارشناسان ما این امکان را میدهد که بهترین راهکار را به شما ارائه دهند.

پر کردن این فرم حدودا ۵ دقیقه به طول میانجامد، در صورتی که فرصت کافی ندارید میتوانید فرم درخواست مشاوره را که پر کردن آن حدود ۱ دقیقه به طول میانجامد تکمیل کنید.