Loading...

فرم ارزیابی ویزاهای مهارت

فرم ارزیابی ویزاهای مهارت

چنانچه شغل شما در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا است و تمایل دارید از طریق مهارت به استرالیا مهاجرت کنید ، فرم ارزیابی رایگان ویزاهای مهارت استرالیا را با دقت پر کنید. شرایط شما به طور دقیق توسط وکیل رسمی مهاجرت ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی به شما اعلام میگردد. لطفا توجه داشته باشید که صداقت شما در پر کردن فرم به کارشناسان ما این امکان را میدهد که بهترین راهکار را به شما ارائه دهند.  

پر کردن این فرم حدودا ۵ دقیقه به طول میانجامد، در صورتی که فرصت کافی ندارید میتوانید فرم درخواست مشاوره را که پر کردن آن حدود ۱ دقیقه به طول میانجامد تکمیل کنید.