Loading...

ویزای خانواده

یکی از دغدغه های مهاجرین آوردن خانواده خود به استرالیا میباشد، به همین منظور هر ساله تعداد زیادی از ویزاهای استرالیا به ویزاهای زیرگروه خانواده تعلق میگیرد. این ویزاها شامل ویزای نامزدی و همسر، ویزای والدین، ویزای فرزند، ویزای آخرین اقوام بازمانده و ویزای اقوام سالخورده درخارج از استرالیا میشود.

درادامه توضیح مختصری در مورد رایج ترین ویزاهای زیرگروه خانواده می پردازیم.

ویزای نامزدی استرالیا (زیرگروه 300) (Prospective Marriage visa)

ویزای نامزدی به افرادی که شهروند استرالیایی هستند و یا اقامت دائم استرالیا را دارند اجازه میدهد که نامزد خود را برای 9 ماه به استرالیا بیاورند. در واقع این ویزا به زوج 9 ماه فرصت میدهد تا به یکدیگر شناخت پیدا کرده و پس از 9 ماه ازدواج کنند. افرادی که با ویزای نامزدی زیرگروه 300 در استرالیا هستند میتوانند قبل از اتمام اعتبار ویزای 9 ماهه نامزدی، ازدواج کنند و برای ویزای همسر استرالیا، زیرگروه 820 اقدام کنند. دارندگان ویزای نامزدی میتوانند در استرالیا کار کنند و با هزینه خود به تحصیل بپردازند. چنانچه متقاضی فرزند یا فرزندان وابسته به خود داشته باشد، میتواند آنها را نیز با خود به استرالیا بیاورد.

شرایط درخواست ویزای نامزدی 300

 • متقاضی باید توسط نامزد خود اسپانسر شود.
 • سن متقاضی باید حداقل ۱۸ سال باشد.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشد.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشد.

ویزای همسر استرالیا (زیرگروه 820،801،300،100) (Partner Visa)

این ویزا با توجه به اینکه داخل و یا خارج از خاک استرالیا درخواست شود به دو دسته تقسیم میشود.

1. ویزای همسر استرالیا - در صورتی که داخل خاک استرالیا درخواست شود (ویزای موقت 820 - ویزای دائم 801)

ویزای همسر زیرگروه 820 برای افرادیست که در داخل استرالیا برای ویزای همسری اقدام میکنند. این ویزا به شهروندان استرالیا و یا افرادی که اقامت دائم استرالیا را دارند اجازه میدهد که برای همسر قانونی و یا شریک زندگی خود (ازدواج سفید) درخواست ویزای همسر استرالیا کنند. ویزای همسر زیرگروه 820 یک ویزای اقامت موقت 2 ساله است و دارنده این ویزا میتواند پس از 2 سال برای گرفتن ویزای اقامت دائم استرالیا، زیرگروه 801 اقدام کند. این ویزا به متقاضی این امکان را میدهد که در استرالیا کار و تحصیل کند و از خدمات بیمه درمانی مدیکر بهره‌مند شود. چنانچه متقاضی فرزند یا فرزندان وابسته به خود داشته باشد، میتواند آنها را نیز با این ویزا به استرالیا بیاورد.

ویزای توریستی با اسپانسر خانواده Sponsored Family Stream

2. ویزای همسر استرالیا- در صورتی که خارج از خاک استرالیا درخواست شود (ویزای موقت 309 - ویزای دائم 100)

این نوع ویزای همسر برای افرادیست که در خارج از خاک استرالیا برای ویزای همسری اقدام میکنند. این ویزا به شهروندان استرالیا و یا افرادی که اقامت دائم استرالیا را دارند، اجازه میدهد که همسر قانونی و یا شریک زندگی خود (ازدواج سفید) را به استرالیا بیاورند. ویزای همسر زیرگروه ۳۰۹ یک ویزای اقامت موقت ۲ ساله است و دارنده این ویزا میتواند پس از ۲ سال برای گرفتن ویزای اقامت دائم استرالیا زیرگروه ۱۰۰ اقدام کند. این ویزا به متقاضی این امکان را میدهد که در استرالیا کار و تحصیل کند و از خدمات بیمه درمانی مدیکر بهره‌مند شود. چنانچه متقاضی فرزند یا فرزندان وابسته به خود داشته باشد، میتواند آنها را نیز با خود به استرالیا بیاورد.

شرایط درخواست برای ویزای ازدواج:

 • متقاضی ویزا باید حداقل 18 سال داشته باشد.
 • متقاضی و اسپانسر باید ازدواج قانونی کرده باشند و در صورت ازدواج سفید، حداقل 12 ماه زیر یک سقف باهم زندگی کرده باشند و یا رابطه خود را در استرالیا ثبت کرده باشند.
 • متقاضی و اسپانسر باید افسر پرونده را قانع کنند که رابطه آنها یک رابطه حقیقی است.
 • متقاضی و همراهان باید هنگام درخواست برای ویزای 309 خارج از خاک استرالیا باشند.

ویزای والدین استرالیا (زیرگروه 103) Parent visa

ویزای والدین زیرگروه 103، یک ویزای اقامت دائم است. اگرچه این نوع ویزا نسبت به دیگر ویزاهای والدین کم هزینه تر است، مدت زمان بررسی و دریافت این ویزا میتواند تا 20 سال به طول بیانجامد.

شرایط درخواست ویزای معمولی والدین (زیرگروه 103)

 • والدین توسط فرزند خود که شهروند استرالیا است و یا اقامت دائم استرالیا دارد اسپانسر شوند.
 • والدین شرط آزمون تراز خانواده را داشته باشند. آزمون تراز خانواده به این معنی می‌باشد که حداقل نیمی از فرزندان متقاضی در استرالیا زندگی کنند و تعداد فرزندان در استرالیا بیشتر یا برابر با تعداد فرزندانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند باشد.
 • والدین توسط اسپانسر ضمانت شوند.
 • هنگام ثبت درخواست ویزا متقاضی میتواند داخل یا خارج از استرالیا باشد ولی هنگام صدور این ویزا متقاضی باید خارج از خاک استرالیا باشد.

ویزای والدین با پرداخت هزینه

ویزای اقامت موقت والدین با پرداخت هزینه (زیرگروه 173)

ویزای اقامت موقت والدین یک ویزای 2 ساله می‌باشد. مدت زمان بررسی و صدور این ویزا نسبتا کوتاه است، اما نیازمند پرداخت هزینه نسبتا بالایی می‌باشد. در حال حاضر این مبلغ 31725 دلار استرالیا میباشد که بخش عمده این مبلغ پس از قبول درخواست ویزا و قبل از صدور ویزا قابل پرداخت میباشد.

شرایط درخواست ویزای اقامت موقت والدین با پرداخت هزینه – ساب کلاس 173

 • والدین توسط فرزند خود که شهروند استرالیا است و یا اقامت دائم استرالیا دارد اسپانسر شوند.
 • والدین شرط آزمون تراز خانواده را داشته باشند. آزمون تراز خانواده به این معنی می‌باشد که حداقل نیمی از فرزندان متقاضی در استرالیا زندگی کنند و تعداد فرزندان در استرالیا بیشتر یا برابر با تعداد فرزندانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند باشد.
 • والدین توسط اسپانسر ضمانت شوند.
 • هنگام ثبت درخواست ویزا متقاضی میتواند داخل یا خارج از استرالیا باشد ولی هنگام صدور این ویزا متقاضی باید خارج از خاک استرالیا باشد. توجه داشته باشید، در صورتی می‌توان در داخل استرالیا برای این ویزا اقدام کرد که ویزای موقت فرد متقاضی اجازه درخواست ویزای دیگر را به او داده باشد.

ویزای اقامت دائم والدین با پرداخت هزینه - ساب کلاس 143

ویزای 143 والدین یک ویزای اقامت دائم می‌باشد. مدت زمان بررسی و صدور این ویزا نسبتا کوتاه میباشد ولی نیازمند پرداخت هزینه بالایی می‌باشد. در حال حاضر این مبلغ 47455 دلار استرالیا میباشد که بخش عمده این مبلغ پس از قبول درخواست ویزا و قبل از صدور ویزا قابل پرداخت میباشد.

شرایط درخواست ویزای اقامت دائم والدین با پرداخت هزینه – ساب کلاس 143

 • والدین توسط فرزند خود که شهروند استرالیا یا شهروند نیوزلند مقیم استرالیا است و یا اقامت دائم استرالیا دارد اسپانسر شوند.
 • والدین شرط آزمون تراز خانواده را داشته باشند. آزمون تراز خانواده به این معنی می‌باشد که حداقل نیمی از فرزندان متقاضی در استرالیا زندگی کنند و تعداد فرزندان در استرالیا بیشتر یا برابر با تعداد فرزندانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند باشد.
 • والدین توسط اسپانسر ضمانت شوند.
 • هنگام ثبت درخواست ویزا متقاضی میتواند داخل یا خارج از استرالیا باشد ولی هنگام صدور این ویزا متقاضی باید خارج از خاک استرالیا باشد. توجه داشته باشید، در صورتی می‌توان در داخل استرالیا برای این ویزا اقدام کرد که ویزای موقت فرد متقاضی اجازه درخواست ویزای دیگر را به او داده باشد.

ویزای اقامت موقت والدین زیرگروه 870

این ویزا از 17 آوریل 2019 به ویزاهای والدین اضافه شده است ویک ویزای اقامت موقت 5 ساله است. این ویزا این امکان را به والدین میدهد که برای مدت 5 سال در استرالیا زندگی کنند، بدون نیاز به خروج از استرالیا و امکان یکبار تمدید به مدت 5 سال را دارد.

شرایط درخواست ویزای اقامت موقت والدین

 • والدین توسط فرزند اسپانسر شده باشند و درخواست اسپانسرشیپ پذیرفته شده باشد.
 • درآمد سالیانه اسپانسر در یک سال منتهی به درخواست ویزا حداقل 83،454،80 باشد.
 • متقاضی بیمه مناسب جهت پوشش تمامی خدمات پزشکی داشته باشد.
 • متقاضی استطاعت مالی داشته باشد.
 • این ویزا شرط تراز خانواده را ندارد.

هر کدام ازمراحل این ویزاها دارای پیچیدگیهای تخصصی می‌باشد. وکلای مجرب ما با در نظرگرفتن کلیه ابعاد حقوقی و پیچیدگی های فنی هر ویزا، مراحل پیچیدهٔ اخذ این ویزا را برای شما آسان میکنند. جهت بررسی دقیق شرایط خود، همین حالا با ما تماس بگیرید و یا فرم درخواست مشاوره را پر کرده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

That's Cheap Jordan 1 High OG chicago just how much they cost. But when it comes to the vaccines, there broad agreement. Research Finance supports the University's research community by managing the post award functions for all research grants and contracts and acting as the University's main point of contact with sponsor agencies. Wilson's ball placement and some of the tight window throws he makes on the run should have general managers and scouts drooling. He has been such a big character in our store and has touched so many lives in his 16 years with Poundland Solihull.. You're responsible for repaying the entire amount you borrowed and not just the amount you received.Cheap Air Jordan 1 High OG chicago Job vacancy How do jobs become available?2. As long as you kept good care of them, your holographic Charizards and misprints could you earn you a decent sum on eBay. Come February 14 and every year, the same gifting dilemma surrounds the couples the world over. Stacey admitted she's been getting dirty looks as he rubbish hasn't been collected in a couple Jordan 4 Retro Bred of weeks.