Loading...

ویزای مهارت

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای تخصص و مهارت

این ویزاها مختص افرادیست که تخصصشان در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا است، و دانش زبان و سابقه کار کافی دارند. ویزاهای مهارت دارای یک سیستم امتیازبندی میباشند ولازمه دریافت این ویزاها کسب امتیاز کافی از جدول امتیاز بندی میباشد. برای اخذ ویزای مهارت، فرد متقاضی نیاز به اسپانسر کارفرما ندارد به همین دلیل ویزاهای مهارت یکی از مناسبترین روشهای مهاجرت به استرالیا برای متقاضیانی که خارج از کشور استرالیا هستند میباشند.

ویزاهای مهارت سه دسته هستند:

ویزای مستقل مهارت (زیر گروه 189) (Skilled Independent Visa)

ویزای مهارت با اسپانسر ایالتی (زیر گروه 190) (Skilled Nominated Visa)

ویزای مهارت مناطق کم جمیعت با اسپانسر ایالتی یا فامیلی (زیرگروه 491) (Skilled Work Regional (Provisional) Visa)

در ادامه به توضیح جامعی از ویزاهای مهارت و همچنین دو نوع ویزای موقت فارغ التحصیلان در استرالیا و فارغ تحصیلان مهندسی دانشگاه تهران و امیرکبیر میپردازیم.

ویزای مستقل مهارت (زیر گروه 189)

ویزای مهارت 189، ویزای اقامت دائم استرالیا می‌باشد. این ویزا مختص افراد متخصصی است که سن آنها زیر 45 سال است، شغلشان در میان لیست مشاغل مورد نیز استرالیا است و از دانش زبان خوبی برخوردار هستند. این ویزا یک ویزای مستقل است و بهترین نوع دریافت اقامت از طریق مهارت است زیرا متقاضی نیاز به اسپانسر کاری و یا ایالتی ندارد. همچنین، این ویزا شرط کار کردن و زندگی در یک منطقهٔ خاص را ندارد.

ویزای اقامت دائم 189 به دارندگان این ویزا این امکان را میدهد که به طور نا محدود در استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنند و از خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره مند شوند. دارندگان اقامت دائم 4 سال پس از ورودشان به استرالیا و احراز شرایط مورد نیاز میتوانند برای شهروندی استرالیا اقدام کنند.

برای درخواست این ویزا متقاضی باید حداقل 65 امتیاز از جدول امتیازبندی ویزای مهارت کسب کند. این امتیاز‌ها بر اساس سن، دانش زبان، میزان تحصیلات وسابقهٔ کار متقاضی محاسبه میشوند. چنانچه امتیاز شما به 65 نرسد، میتوانید به جای ویزای 189، برای ویزای مهارت 190 که اقامت دائم با اسپانسر ایالتی می‌باشد و به شما 5 امتیاز میدهد و یا ویزای مهارت 491 که اقامت موقت در مناطق کم جمیعت با اسپانسر ایالتی یا فامیلی می‌باشد و به شما 15 امتیاز میدهد اقدام کنید.

به طور کلی برای دریافت این ویزا 3 مرحله را باید طی کنید:

 • ارزیابی مدارک تحصیلی و سابقه کار
 • ثبت درخواست برای قرار گرفتن در صف دعوت نامه
 • درخواست ویزا پس از گرفتن دعوتنامه

شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای مهارت مستقل 189

 • رشته تحصیلی متقاضی در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد.
 • مدرک تحصیلی متقاضی توسط سازمان ارزیابی مربوطه ارزیابی شده باشد.
 • سن متقاضی کمتر از 45 سال باشد.
 • داشتن حداقل مدرک زبان معادل آیلتس جنرال یا آکادمیک 6 در هر یک از 4 مهارت.
 • کسب حداقل 65 امتیاز در جدول امتیاز بندی ویزاهای مهارت.
 • دریافت دعوتنامه از طرف اداره مهاجرت، برای درخواست ویزای مهارت 189 .
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

ویزای مهارت با اسپانسر ایالتی (زیر گروه 190)

ویزای مهارت با اسپانسر ایالتی 190، ویزای اقامت دائم استرالیا می‌باشد. این ویزا مختص افراد متخصصی است که سن آنها زیر 45 سال است، شغلشان در میان لیست مشاغل مربوط به ویزای 190 است و از دانش زبان خوبی برخوردار هستند. برای درخواست این ویزا، فرد متقاضی باید توسط ایالت مربوطه دعوت شده باشد. داشتن اسپانسر ایالتی 5 امتیاز به مجموع امتیازات متقاضی اضافه می‌کند. دارندگان این ویزا باید در 2 سال اولیه مهاجرت به استرالیا، در ایالتی که اسپانسر متقاضی شده است زندگی کنند.

ویزای اقامت دائم 190 به دارندگان این ویزا این امکان را میدهد که به طور نامحدود در استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنند و از خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره ماند شوند. دارندگان اقامت دائم، 4 سال پس از ورودشان به استرالیا و احراز شرایط مورد نیاز میتوانند برای شهروندی استرالیا اقدام کنند.

برای درخواست این ویزا متقاضی باید حداقل 65 امتیاز از جدول امتیاز بندی ویزای مهارت کسب کند. این امتیاز‌ها بر اساس سن، دانش زبان، میزان تحصیلات و سابقهٔ کار متقاضی محاسبه میشوند. چنانچه امتیاز شما به 65 نرسد، شما میتوانید به جای ویزای 190 برای ویزای مهارت 491 که اقامت موقت در مناطق کم جمیعت با اسپانسر ایالتی یا فامیلی می‌باشد و به شما 15 امتیاز میدهد اقدام کنید.

شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای مهارت با اسپانسر ایالتی 190

 • رشته تحصیلی متقاضی در لیست مشاغل ویزای 190 باشد.
 • مدرک تحصیلی متقاضی توسط سازمان ارزیابی مربوطه ارزیابی شده باشد.
 • سن متقاضی کمتر از 45 سال باشد.
 • حداقل مدرک زبان معادل آیلتس جنرال یا آکادمیک 6 در هر یک از 4 مهارت.
 • کسب حداقل 60 امتیاز در جدول امتیاز بندی ویزاهای مهارت، با توجه به اینکه ۵ امتیاز از طریق اسپانسر ایالتی به دست میاورید، به امتیاز 65 میرسید.
 • دریافت دعوتنامه از ایالت مربوطه برای درخواست ویزای مهارت 190.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

ویزای مهارت مناطق کم جمیعت با اسپانسر ایالتی یا فامیلی (زیرگروه 491)

ویزای 491 استرالیا، ویزای اقامت موقت 5 ساله می‌باشد. این ویزا مختص افراد متخصصی است که سن آنها زیر 45 سال است، مدرک تحصیلی و شغلشان در میان لیست مشاغل مربوط به ویزای 491 است و از دانش زبان خوبی برخوردار هستند. برای درخواست این ویزا، فرد متقاضی باید توسط ایالت مربوطه دعوت شده باشد. داشتن اسپانسر ایالتی یا فامیلی در مناطق کم جمعیت 15 امتیاز به مجموع امتیازات متقاضی اضافه می‌کند. دارندگان این ویزا باید حداقل 3 سال از 5 سال را در منطقه کم جمعیت مربوطه زندگی و کار کنند. دارندگان این ویزا میتوانند پس از احراز شرایط این ویزا برای اقامت دائم استرالیا از طریق ویزای 191 اقدام کنند.

برای درخواست این ویزا متقاضی باید حداقل ۶۵ امتیاز از جدول امتیاز بندی ویزای مهارت کسب کند. این امتیاز‌ها بر اساس سن، دانش زبان، میزان تحصیلات و سابقهٔ کار متقاضی محاسبه میشوند. توجه داشته باشید که با درخواست کردن برای این ویزا شما 15 امتیاز از طریق اسپانسر ایالتی و یا اسپانسر فامیلی به دست میاورید.

شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای مهارت مناطق کم جمعیت با اسپانسر ایالتی یا فامیلی 491

 • رشته تحصیلی متقاضی در لیست مشاغل ویزای 491 باشد.
 • مدرک تحصیلی متقاضی توسط سازمان ارزیابی مربوطه ارزیابی شده باشد.
 • سن متقاضی کمتر از 45 سال باشد.
 • داشتن حداقل مدرک زبان معدل آیلتس جنرال 6 در هر یک از 4 مهارت.
 • کسب حداقل 50 امتیاز در جدول امتیاز بندی ویزاهای مهارت. با توجه به اینکه 15 امتیاز از طریق اسپانسر ایالتی یا فامیلی به دست می آورید، به امتیاز 65 میرسید.
 • دریافت دعوتنامه از یکی از ایالتهای استرالیا، ویا یکی از اقوام که در مناطق کم جمعیت استرالیا زندگی میکند.
 • برای درخواست ویزای مهارت 491 ، از طرف اداره مهاجرت دعوت شده باشید.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پر هزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

ویزای موقت فارغ التحصیلان در استرالیا (زیرگروه 485)

ویزای 485 یک ویزای موقت است و مختص دانشجویان فارغ تحصیل از دانشگاه‌های استرالیا میباشد. ویزای 485 به دارندگان این ویزا این امکان را میدهد که بین 18 تا 4 سال بسته به نوع ویزا در استرالیا کار و زندگی کنند و شرایط مورد نیاز ویزاهای مهارت و یا اسپانسر کاری را بدست بیاورند. با توجه به مقطع و رشته تحصیلی، این ویزا به دو طبقه دسته بندی میشود:

مقاطع لیسانس به بالاPost Study Work Stream

این ویزا مختص دانشجویانی است که اولین ویزای تحصیلی خود را پس از 5 نوامبر 2011 گرفته باشند. حداقل مدرک تحصیلی برای این ویزا مدرک لیسانس میباشد ومدت زمان ویزا برای فارغ التحصیلان مقطع لیسانس و فوق لیسانس غیر پژوهشی 2 سال، فوق لیسانس پژوهشی3 سال و مقطع دکترا 4 سال میباشد.

شرایط لازم برای درخواست این ویزا

 • سن متقاضی زیر 50 سال باشد.
 • از آخرین ویزای تحصیلی 6 ماه بیشتر نگذشته باشد و متقاضی دارای ویزای معتبر باشد.
 • موسسه آموزشی و رشته تحصیلی دانشجو باید در لیست CRICOS ثبت شده باشد.
 • دوره تحصیلی به زبان انگلیسی تدریس شده باشد.
 • متقاضی شرط تحصیل در استرالیا را احراز کند (مدت دوره حد اقل 2 سال آکادمیک (92 هفته) و حداقل 16 ماه حضور فیزیکی و اشتغال به تحصیل در استرالیا).
 • دوره تحصیلی آنلاین و یا مکاتبه ای نبوده باشد.
 • داشتن حداقل مدرک زبان معادل آیلتس 6 و حداقل کسب نمره 5 در هر مهارت.
 • متقاضی هنگام درخواست ویزا و دریافت ویزا در خاک استرالیا باشد.
 • متقاضی و همراهان بیمه مناسب داشته باشند.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پر هزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

مقاطع فوق دیپلم به بالا Graduate Work Stream

این ویزا مختص فارغ التحصیلان در مقطع فوق دیپلم به بالا میباشد. رشته تحصیلی متقاضی میبایست در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و مدرک تحصیلی متقاضی توسط سازمان ارزیابی مربوطه ارزیابی شده باشد. مدت زمان این ویزا 18 ماه است.

شرایط لازم برای درخواست این ویزا

 • سن متقاضی زیر 50 سال باشد .
 • از آخرین ویزای تحصیلی 6 ماه بیشتر نگذشته باشد و متقاضی دارای ویزای معتبر باشد .
 • رشته تحصیلی متقاضی با یکی از رشته های لیست بلند مدت (MLTSSL) یکسان و یا کاملا مرتبط باشد.
 • مدرک متقاضی توسط سازمان ارزیابی مربوطه برای ویزای 485 ارزیابی شده باشد.
 • دوره تحصیلی به زبان انگلیسی تدریس شده باشد.
 • متقاضی شرط تحصیل در استرالیا را احراز کند (مدت دوره حد اقل 2 سال آکادمیک (92 هفته) و حداقل 16 ماه حضور فیزیکی و اشتغال به تحصیل در استرالیا).
 • دوره تحصیلی آنلاین و یا مکاتبه ای نبوده باشد.
 • داشتن حداقل مدرک زبان معادل آیلتس 6 و حداقل کسب نمره 5 در هر مهارت.
 • متقاضی هنگام درخواست ویزا و دریافت ویزا درخاک استرالیا باشد.
 • متقاضی و همراهان بیمه مناسب داشته باشند.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

ویزای فارغ تحصیلان مهندسی دانشگاه تهران و امیرکبیر (زیرگروه 476)

این ویزا مختص مهندسین فارغ تحصیل از دانشگاه‌های اعلام شده از طرف اداره مهاجرت استرالیا می‌باشد. دانشگاه تهران و امیرکبیر دراین لیست وجود دارند. این ویزا یک ویزای موقت 18 ماهه است که به فارغ تحصیلانی که حد اکثر 2 سال از پایان تحصیلاتشان می‌گذرد این امکان را میدهد که برای کار و تحصیل به استرالیا سفر کنند. متقاضیان این ویزا میتوانند همسر و فرزندان خود را نیز با خود به استرالیا بیاورند.

شرایط لازم برای درخواست ویزای 476

 • داشتن مدرک حداقل کارشناسی مهندسی از یکی از دانشگاهای تهران یا امیرکبیر.
 • از پایان فارغ التحصیلی 2 سال بیشتر نگذشته باشد.
 • سن متقاضی زیر 31 سال باشد.
 • مدرک زبان معادل آیلتس 6 و حداقل 5 در هر مهارت.
 • در زمان صدور ویزا متقاضی باید خارج از خاک استرالیا باشد.

That's Cheap Jordan 1 High OG chicago just how much they cost. But when it comes to the vaccines, there broad agreement. Research Finance supports the University's research community by managing the post award functions for all research grants and contracts and acting as the University's main point of contact with sponsor agencies. Wilson's ball placement and some of the tight window throws he makes on the run should have general managers and scouts drooling. He has been such a big character in our store and has touched so many lives in his 16 years with Poundland Solihull.. You're responsible for repaying the entire amount you borrowed and not just the amount you received.Cheap Air Jordan 1 High OG chicago Job vacancy How do jobs become available?2. As long as you kept good care of them, your holographic Charizards and misprints could you earn you a decent sum on eBay. Come February 14 and every year, the same gifting dilemma surrounds the couples the world over. Stacey admitted she's been getting dirty looks as he rubbish hasn't been collected in a couple Jordan 4 Retro Bred of weeks.