Loading...

ویزای اسپانسر کارفرما

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار با اسپانسر کارفرما

در این روش متقاضی میبایست از یک کارفرمای مورد تائید اداره مهاجرت استرالیا، درخواست کار داشته باشد و کارفرما حاضر باشد که اسپانسر متقاضی شود. این ویزاها به کارفرماهایی که نتوانسته اند نیروی کار مورد نیاز خود را در استرالیا پیدا کنند، این امکان را میدهد تا نیروی کار مورد نیازشان را از افراد متخصص خارج از استرالیا تامین کنند.

ویزاهای کاری با حمایت کارفرما سه دسته هستند:

ویزای اقامت دائم استرالیا با اسپانسر کارفرما (زیرگروه 186)

ویزای اقامت دائم استرالیا با اسپانسر کارفرما در مناطق کم جمعیت (زیرگروه 187)

ویزای موقت مهارت با اسپانسر کارفرما (زیرگروه 482) (ویزای 457 قدیم)

در ادامه به توضیح جامعی ازانواع ویزاهای کاری با حمایت کارفرما و شرایط این ویزاها میپردازیم.

ویزای اقامت دائم استرالیا با اسپانسر کارفرما (زیرگروه 186) (Employer Nomination Scheme visa)

این ویزا یک ویزای اقامت دائم است که مختص افراد متخصصی است که توسط یک کارفرما در استرالیا اسپانسر شده باشند. ویزای اقامت دائم 186 به دارندگان این ویزا این امکان را میدهد که به طور نا محدود در استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنند و از خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره مند شوند. دارندگان اقامت دائم، 4 سال پس از ورودشان به استرالیا و احراز شرایط مورد نیاز میتوانند برای شهروندی استرالیا اقدام کنند.

درخواست این ویزا به 3 طریق امکان پذیر می‌باشد:

1.انتقال از اقامت موقت ویزاهای 457 و 482 (Temporary Residence Transition Stream)

این روش مختص افرادیست که یکی از ویزاهای 457 یا 482 را داشته باشند، حداقل ۳ سال به صورت تمام وقت برای کارفرما کار کرده باشند و همان کارفرما برای درخواست ویزای 186 اسپانسر متقاضی شود.

شرایط لازم برای درخواست ویزای 186 استرالیا از طریق تبدیل ویزاهای 457 و482 :

 • شغل متقاضی در لیست مشاغل مورد نیازبلند مدت استرالیا MLTSSL باشد (شغل متقاضی باید همان شغلی که با آن ویزای 457 یا 482 را درخواست کرده بوده باشد).
 • متقاضی مهارتهای لازم برای شغل مورد نظر را داشته باشد، هرچند که در این روش نیازی به ارزیابی مهارتهای متقاضی نمیباشد، اداره مهاجرت ممکن است درخواست ارزیابی مهارت کند.
 • چنانچه متقاضی دارنده ویزای 457 است، حداقل 2 سال از 3 سال گذشته به صورت تمام وقت برای کارفرما کار کرده باشد.
 • چنانچه متقاضی دارنده ویزای 482 است، حداقل 3 سال از 4 سال گذشته به صورت تمام وقت برای کارفرما کار کرده باشد.
 • از طرف کارفرما برای درخواست ویزای 186 انتخاب شده باشد. پس از انتخاب شدن متقاضی 6 ماه وقت دارد تا برای ویزا درخواست بدهد.
 • سن متقاضی زیر 45 سال باشد (در صورتیکه دارنده ویزای 475 هستید که قبل از تاریخ 18 آوریل 2018 صادر شده میتوانید تا زیر 50 سال برای این ویزا اقدام کنید. به علاوه تحت شرایط خاص اگر سن شما بالای ۴۵ سال باشد میتوانید برای این ویزا اقدام کرد).
 • مدرک زبان معدل آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد (تمامی همراهان بالای 18 سال که مدرک معادل آیلتس 4.5 ندارند، ملزم به پرداخت هزینه 510 ساعت کلاس زبان در استرالیا میباشند).
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

۲. ورود مستقیم (Direct Entry)

این روش مختص افرادیست که از یک کارفرمای مورد تائید پیشنهاد کاری داشته باشند.

شرایط لازم برای درخواست ویزای 186 استرالیا از طریق ورود مستقیم:

 • شغل متقاضی درلیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد.
 • متقاضی حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با شغل انتخابی داشته باشد.
 • مدارک تحصیلی و سابقه کار متقاضی توسط مرکز ارزیابی مربوطه ارزیابی شده باشد و نتیجه ارزیابی مهارت متقاضی را برای اشتغال به شغل انتخابی مناسب ارزیابی کرده باشد.
 • از طرف کارفرما برای درخواست ویزای 186 انتخاب شده باشد. (پس از انتخاب شدن متقاضی 6 ماه وقت دارد تا برای ویزا درخواست بدهد).
 • سن متقاضی زیر 45 سال باشد.
 • مدرک زبان معادل آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد (تمامی همراهان بالای 18 سال که مدرک معادل آیلتس 4.5 ندارند، ملزم به پرداخت هزینه 510 ساعت کلاس زبان در استرالیا میباشند).
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پر هزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

۳. توافقنامه کارفرما و اداره مهاجرت برای تامین نیروی کار (Labour Agreement)

این روش مختص افرادیست که پیشنهاد کاری خود را از کارفرمایی در استرالیا دریافت کرده اند که کارفرما که با اداره مهاجرت استرالیا قرارداد تامین نیروی کار با شرایط ویژه داشته باشد.

این روش مختص افرادیست که پیشنهاد کاری خود را از کارفرمایی در استرالیا دریافت کرده اند که کارفرما که با اداره مهاجرت استرالیا قرارداد تامین نیروی کار با شرایط ویژه داشته باشد.

ویزای اقامت دائم 190 به دارندگان این ویزا این امکان را میدهد که به طور نامحدود در استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنند و از خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره ماند شوند. دارندگان اقامت دائم، ۴ سال پس از ورودشان به استرالیا و احراز شرایط مورد نیاز میتوانند برای شهروندی استرالیا اقدام کنند.

شرایط لازم برای درخواست ویزای 186 استرالیا از طریق توافقنامه تامین نیروی کار:

 • متقاضی از طرف کارفرما برای درخواست ویزای 186 انتخاب شده باشد. (پس از انتخاب شدن متقاضی 6 ماه وقت دارد تا برای ویزا درخواست بدهد).
 • شرایط سن، شغل، سابقه کار، دانش زبان مطابق با قرار داد توافقی بین کارفرما و اداره مهاجرت میباشد.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

ویزای اقامت دائم استرالیا با اسپانسر کارفرما در مناطق کم جمعیت (زیر گروه 187)

این ویزا یک ویزای اقامت دائم است که مختص افرادیست که توسط یک کارفرمای مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا برای کار کردن در یکی از مناطق کم جمعیت استرالیا اسپانسر شده باشند. ویزای اقامت دائم 187 به دارندگان این ویزا این امکان را میدهد که به طور نامحدود در استرالیا زندگی، کار و تحصیل کنند و از خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره مند شوند. دارندگان اقامت دائم 4 سال پس از ورودشان به استرالیا واحراز شرایط مورد نیاز میتوانند برای شهروندی استرالیا اقدام کنند.

درخواست این ویزا به 2 طریق امکان پذیر می‌باشد:

1.انتقال از اقامت موقت ویزاهای 457 و 482 (Temporary Residence Transition Stream)

این روش مختص افرادیست که یکی از ویزاهای 457 یا 482 را داشته باشند، حداقل 3 سال به صورت تمام وقت برای کارفرما کار کرده باشند وهمان کارفرما برای درخواست ویزای 187 اسپانسر کارمند شود.

شرایط لازم برای درخواست ویزای 187 استرالیا از طریق تبدیل ویزاهای 457 و 482:

 • شغل متقاضی در لیست مشاغل مورد نیازبلند مدت استرالیا MLTSSL باشد (شغل متقاضی باید همان شغلی که با آن ویزای 457 یا 482 را درخواست کرده بوده باشد).
 • مهارتهای لازم برای شغل مورد نظر را داشته باشد، هرچند که در این روش نیازی به ارزیابی مهارتهای متقاضی نمیباشد، اداره مهاجرت ممکن است درخواست ارزیابی مهارت کند.
 • چنانچه متقاضی دارنده ویزای 457 است، حداقل 2 سال از 3 سال گذشته به صورت تمام وقت برای کارفرما کار کرده باشد.
 • چنانچه متقاضی دارنده ویزای 482 است، حداقل 3 سال از 4 سال گذشته به صورت تمام وقت برای کارفرما کار کرده باشد.
 • از طرف کارفرما برای درخواست ویزای 187 انتخاب شده باشد. پس از انتخاب شدن متقاضی 6 ماه وقت دارد تا برای ویزا درخواست بدهد.
 • سن متقاضی زیر 45 سال باشد. در صورتیکه دارنده ویزای 475 هستید که قبل از تاریخ 18 آوریل 2018 صادر شده میتوانید تا زیر 50 سال برای این ویزا اقدام کنید. به علاوه تحت شرایط خاص اگر سن شما بالای ۴۵ سال باشد میتوان برای این ویزا اقدام کرد.
 • مدرک زبان معادل آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد (تمامی همراهان بالای 18 سال که مدرک معادل آیلتس 4.5 ندارند، ملزم به پرداخت هزینه 510 ساعت کلاس زبان در استرالیا میباشند).
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

۲. ورود مستقیم (Direct Entry)

این روش مختص افرادیست که از یک کارفرمای مورد تائید پیشنهاد کاری داشته باشند و شغل ایشان در لیست شغلهای مورد نیاز ویزای 187 باشد.

شرایط لازم برای درخواست ویزای 187 استرالیا از طریق ورود مستقیم:

 • شغل متقاضی باید در لیست مشاغل مورد نیاز بلند مدت استرالیا(MLTSSL) و یا لیست مشاغل مورد نیاز مناطق کم جمعیت (Regional Occupation List) باشد.
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با شغل انتخابی داشته باشد.
 • مدارک تحصیلی و سابقه کار متقاضی توسط مرکز ارزیابی مربوطه ارزیابی شده باشد.
 • از طرف کارفرما برای درخواست ویزای 187 انتخاب شده باشد (پس از انتخاب شدن متقاضی 6 ماه وقت دارد تا برای ویزا درخواست بدهد).
 • سن متقاضی زیر 45 سال باشد.
 • مدرک زبان معادل آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد (تمامی همراهان بالای 18 سال که مدرک معادل آیلتس 4.5 ندارند، ملزم به پرداخت هزینه 510 ساعت کلاس زبان در استرالیا میباشند).
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

ویزای موقت مهارت با اسپانسر کارفرما (زیرگروه 482) (457 قدیم)

این ویزا به کارفرما این امکان را میدهد که نیروی کار مورد نیاز خود را با اسپانسر شدن افراد متخصص در خارج از استرالیا تامین کند. این ویزا مختص افراد متخصصی است که شغل آنها در یکی از لیست های مشاغل مورد نیاز کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد و ازطرف یک کارفرما در استرالیا پیشنهاد کاری دریافت کرده باشند. این ویزا به متقاضی این امکان را میدهد که در استرالیا کار کند و خانواده خود را به استرالیا بیاورد. خانواده متقاضی میتوانند در استرالیا کار و تحصیل کنند.

درخواست این ویزاها شامل 3 مرحله می‌باشد:

۱. ثبت کردن بیزینس کارفرما به عنوان یک بیزینس استاندارد

2.کاندید کردن کارمند توسط کارفرما برای ویزای 482

3. درخواست ویزای 482 توسط کارمند

ویزای 482 با توجه به اینکه شغل مربوطه در لیست کوتاه مدت و یا بلند مدت است و توافقنامه کارفرما و اداره مهاجرت به 3 دسته تقسیم میشود:

۱. ویزای اقامت موقت کوتاه مدت با اسپانسر کارفرما (Short-term Stream)

این ویزا مختص افرادیست که شغل آنها در لیست کوتاه مدت قرار دارد و توسط کارفرمای مورد تائید استرالیا اسپانسر شده باشند. این ویزا یک ویزای موقت 2 ساله است، چنانچه شغل متقاضی در میان شغلهای مدیریتی در سطح بالا باشد و یا متقاضی شهروند یکی از کشورهای عضو کنوانسیون تجارت جهانی باشد میتواند برای 4 سال با این ویزا در استرالیا اقامت داشته باشد.

شرایط لازم برای دریافت اقامت موقت استرالیا با اسپانسر کارفرما:

 • شغل متقاضی در لیست مشاغل کوتاه مدت باشد.
 • حداقل 2 سال سابقه کار در همان شغل داشته باشد.
 • توسط یک کارفرما برای درخواست ویزا به اداره مهاجرت معرفی شده باشد .
 • حداقل مدرک معادل آیلتس 5، با حداقل 4.5 در هر مهارت کسب کند.
 • متقاضی و همراهان بیمه خصوصی مختص این ویزا را داشته باشند.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

۲. ویزای اقامت موقت (بلند مدت) با اسپانسر کارفرما (Medium-term Stream)

این ویزا مختص افرادیست که شغل آنها دریکی از لیستهای بلند مدت و یا مشاغل مورد نیاز در مناطق کم جمعیت قرار دارد و توسط کارفرمای مورد تائید استرالیا اسپانسر شده باشند.

شرایط لازم برای دریافت اقامت موقت (بلند مدت) استرالیا با اسپانسر کارفرما:

 • شغل متقاضی دریکی از لیستهای بلند یا میان مدت استراتژیک (MLTSSL) و یا لیست مشاغل مورد نیاز در مناطق کم جمعیت(ROL) باشد.
 • حداقل ۲ سال سابقه کار در شغل انتخابی یا شغل مربوط داشته باشد. بعضی از مشاغل حداقل ۵ سال سابقه کار نیاز دارند.
 • بعضی مشاغل تخصصی نیاز به ارزیابی مدارک تحصیلی و سابقه کار توسط نهاد ارزیابی مربوطه دارند.
 • مدرک زبان معادل آیلتس ۵ در هر۴ مهارت داشته باشد.
 • توسط یک کارفرما برای درخواست ویزا به اداره مهاجرت معرفی شده باشد.
 • بیمه خصوصی مختص این ویزا را داشته باشند.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

3. ویزای اقامت موقت بر اساس توافقنامه کارفرما برای تامین نیروی کار (Labour agreement)

این ویزا مختص افرادیست که پیشنهاد کاری خود را از کارفرمایی دریافت کردند که با اداره مهاجرت استرالیا قراردادی دارد که طبق آن قرارداد نیروی کارمورد نیاز خود را با شرایط ویژه از خارج از استرالیا تامین کند. دارندگان این ویزا میتوانند تا 4 سال در استرالیا زندگی کنند. پس از گذشت 4 سال کارفرما میتواند مجددا کارمند را برای درخواست یک ویزای 482 دیگر کاندید کند و یا اینکه کارفرما میتواند اسپانسر کارمند شود برای گرفتن یکی از ویزاهای 186 یا 187.

شرایط لازم برای دریافت ویزای اقامت موقت بر اساس توافقنامه کارفرما برای تامین نیروی کار:

 • از طرف کارفرما برای درخواست ویزای 482 انتخاب شده باشد.
 • شرایط سن، شغل، سابقه کار، دانش زبان مطابق با قرار داد توافقی بین کارفرما و اداره مهاجرت میباشد.
 • بیمه خصوصی مختص این ویزا را داشته باشند.
 • متقاضی و همراهان بیماریهای پرهزینه نداشته باشند.
 • متقاضی و همراهان سؤ پیشینه نداشته باشند.

تغییرات اعمال شده پس از 18 آوریل 2017، پیچیدگی های خاصی را برای این ویزا ایجاد کرده است، چنانچه کارفرما هستید و قصد دارید کارمند خود را از این طریق اسپانسر کنید و یا کارمند هستید و کارفرمای شما حاضر است اسپانسر شما شود، حتما قبل از اقدام برای این ویزا با وکیل مهاجرت مشورت کنید تا از رد شدن ویزا و عواقب آن پیشگیری کنید. جهت بررسی دقیق شرایط خود، همین حالا با ما تماس بگیرید و یا فرم درخواست مشاوره را پر کرده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

ویزای داما Designated Area Migration Agreements (DAMA)

در حال حاضر اکثر مهاجرین به کلان شهر‌های استرالیا مهاجرت کرده و این امر باعث تراکم جمعیت در کلان شهر‌ها و کمبود نیروی ماهر و نیمه ماهر در مناطق کم جمعیت و طبعا رکود اقتصادی در آن مناطق شده است. به همین منظوراخیرا ویزای داما با هدف هدایت نیروی کار به مناطق کم جمعیت استرالیا معرفی شده است. طبق این برنامه دولت های ایالات‌ ومناطق استرالیا با پیوستن به توافق نامه داما و با ایجاد شرایط مناسب، سعی بر این دارند که نیروی ماهر و نیمه ماهر را به این مناطق هدایت کنند.

ویزای داما ابتدا توسط منطقه شمالی استرالیا Northern Territory و منطقه Warrnambool در ایالت ویکتوریا (Victoria) امضا شد، و سپس منطقه Kalgoorlie-Boulder استرالیای غربی (Western Australia)و استرالیای جنوبی South Australia نیز به این توافق نامه پیوستند و در آینده نزدیک مناطق دیگر نیز به این توافق نامه خواهند پیوست.

شرایط درخواست ویزای داما کاملا شبیه ویزای اقامت موقت بر اساس توافقنامه کارفرما برای تامین نیروی کار (زیر گروه 482) می‌باشد، و مهمترین شرط این ویزا این است که متقاضی میبایست پیشنهاد کاری از یک کارفرما در منطقه مربوطه داشته باشد.

تفاوت ویزای داما با ویزای نامبرده به شرح زیر میباشد:

 • شغلهای بیشتری در لیست مشاغل ویزای داما وجود دارد ومشاغل موجود در لیست های داما مشاغل نیمه ماهر بسیاری را در بر میگیرند. این مشاغل با توجه به نیروی کار مورد نیاز مناطق مختلف عضو توافق نامه داما متفاوت است.
 • چنانچه متقاضی 3 سال از 4 سال را در مناطق کم جمعیت زندگی و کار کند، میتواند برای ویزای اقامت دائم استرالیا اقدام کند.
 • متقاضیان ویزای داما برای مشاغل نیمه ماهر نیاز به سطح زبان پایین تری دارند (مدرک آیلتس 5 با حداقل 4 در مهارتهای Speaking وListening و دو مهارت Reading و Writing نیاز به حداقل نمره ندارند).
 • تعهد کارفرما برای پرداخت حقوق مناسب نیز 10% کمتر از میزان استاندارد ویزاهای 482 می‌باشد.

That's Cheap Jordan 1 High OG chicago just how much they cost. But when it comes to the vaccines, there broad agreement. Research Finance supports the University's research community by managing the post award functions for all research grants and contracts and acting as the University's main point of contact with sponsor agencies. Wilson's ball placement and some of the tight window throws he makes on the run should have general managers and scouts drooling. He has been such a big character in our store and has touched so many lives in his 16 years with Poundland Solihull.. You're responsible for repaying the entire amount you borrowed and not just the amount you received.Cheap Air Jordan 1 High OG chicago Job vacancy How do jobs become available?2. As long as you kept good care of them, your holographic Charizards and misprints could you earn you a decent sum on eBay. Come February 14 and every year, the same gifting dilemma surrounds the couples the world over. Stacey admitted she's been getting dirty looks as he rubbish hasn't been collected in a couple Jordan 4 Retro Bred of weeks.